Translate

Bu Blogda Ara

KOMÜNDEN DOĞAN FOTOĞRAF MAKİNESİ ''FED'' YENİ E DERGİ NİSAN 2019 -ÖZCAN YAMAN
KOMÜNDEN DOĞAN FOTOĞRAF MAKİNESİ ‘’FED’’
1917 Sovyet devrimi öncesi aristokratların ve seçkin elitlerin eğlence aracı olarak
ithal ederek kullandığı fotoğraf, devrim sonrası sosyalizmin gelişmesinin, iletişim, bilim ve sanat alanlarının vazgeçilmezi olmuştur. Genç Sovyetler fotoğraf endüstrisinin kurulmasıyla kalmamış,  dünya ile yarışır olmuştur. Resmi olarak 1923 yılında SSCB kurulmuştur.1920-1930’lu yıllarda iç savaşı izleyen genel toplumsal karışıklık ve deneyim döneminde temelleri atılan fotoğraf endüstrisi, Stalin iktidarının planlı ekonomi döneminin kollektivizm  ve sanayileşme de tarımdan endüstriye seferberlik ilan edildiği sıralarda dünya markası 35mm bir fotoğraf makinası üretildi. Evet bu makinenin ismi ‘FED’  idi. Fotoğraf meraklılarının marka olarak bildiği FED ismini nerden alıyordu?
Sovyetler Birliğinin ilk 35 mm fotoğraf makinası olan FED Ukrayna’nîn Kharkov’daki ‘’FE Dzerzhinsky Komünü’’nde üretildi. FED fotoğraf makinası ile komün arasında nasıl bir ilişki vardı?
Konuyu biraz açalım:
Makaranko mucizesi Gorki Komünü deneyimi;
1920’lerde savaşların sonuçları olan açlık ve toplumsal düzensizlik milyonlarca kimsesiz çocuk, açlık ve sefaletle sokaklarda yaşamaya çalışıyordu. Bu sosyal yaranın bir an önce giderilmesi gerekiyordu. Ukrayna Eğitim Komiserliği, Sovyet eğitim sistemi konusunda görüş ve önerilerini sunan eğitimci ve yazar Aston Semyonovich Makarenko’ya bir koloni kurması için  görev verdi.
Eylül 1920’de Kharkov’da küçük bir koloni kuruldu. Gorki komünü adı verilen bu kolonide 400’e yakın çocuk eğitiliyordu. 7 yıl boyunca bir laboratuvar olan komünde edinilen birikim ve deneyimden sokaklardan kurtulmuş milyonlarca çocuk, eğitim enstitüleri, işçi üniversiteleri, fabrikalara dönüşmüşlerdir. Komünler Sovyetlerin onur ve gurur tablosu olmuştu.
Gorki Komünü tarım ağırlıklı uygulama ve sosyal teorik derslerden oluşan eğitimle üretimin iç içe olduğu bir okul haline gelmişti. Çocukların, barınma eğitim ve çalışmalarıyla gelişmeleri sağlanmıştı. Mezun olanlar köy okullarına öğretmen tarım ve çiftçilikte eğitimci  olarak Sovyetlere dağılıyorlardı. M.Gorki ile Makarenko komünlerin işleyişi ve yönetiminin daha iyiyi yaratmada ortak çalışmışlar ve başarıya ulaşmıştı. Makarenko’nun çabaları eğitim yöntemlerinin temeli olmuştu.
Dzershinsky Komünü;
1917’ler de Karşı devrim, Sabotaj, ve spekülasyonla mücadele örgütü olarak ‘Tüm Rusya Olağanüstü Komisyon’u  (CHEKA) kurulmuştu. Kurumun kurucusu Felix Edmundovich Dzershinsky Sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsiz çocukların kurtarılması için bir ‘Devlet Konseyi’ oluşturulması yönünde çabalar ortaya koydu. F.E Dzerhinsky bu sorunun Cheka’nın sorunu haline getirdi. 1921’ de ‘Tüm Rusya Merkez Yönetim Kurulu’  Dzerhisky’i ‘Yaşamın İyileştirilmesi Komisyonunun başına getirdi. Çocukların kurtarılmasında büyük özveriyle çalışan Dzerhisky 1926 yılında öldü. ‘Birleştirilmiş Devlet Siyasal İdaresi’ (OGPU) Dzerhinsky anısına Ukrayna’da bir çocuk komünü kurulmasına karar verdi.
Eski yıkık dökük bir malikanenin Cheka’ın yardımlarıyla onarılarak açılan komüne Gorki komününden getirilen 50 deneyimli kolonist ile sokaklardan toplanan 13-17 yaşlarında 150 kız-erkek çocukla 29 Aralık 1927 yılında resmen açıldı. Komünün başına Makarenko getirildi.
Makarenko fiziksel ve zihinsel emeği birleştirerek Marxist bir politeknik eğitim sistemini geliştirdi. Gorki komününde tarımsal üretim ve zihinsel eğitim olarak verilen eğitimden farklı olarak Dzerhinsky komününde karışık, sanayiye yönelik üretim alanlarına uygun program yapıldı. Başlangıçta Marangozluk, Çilingirlik, Ayakkabıcılık, dikiş ve el sanatları atölyeleri ile üretimler yapıldı. Çocuklar ustalaştıkça dışarıya bağımlılık azaldı. Komün kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıya ulaştı. İki yıl sonra artık alan olarak kendine yetmeyen ve dışarıya eşya üretip satan komün halini aldı. Özellikle piyasaya mobilya, elbise, ayakkabı üretip satmaya başlayınca bir gurur kaynağı oldu. Günlük üretim sürekli arttıkça komün büyümeye yeni atölyeler kurulmaya başlamıştı. Bünyesine Spor ve sanatın bir çok dalları dahil ediliyordu. Komünler arası ilişkiler kuruluyordu. Dzerhisky komünü büyüdükçe büyüyordu. Bu yıllarda Sovyetlerde büyük değişimler yaşanmaya başlanmıştı.1928’de Stalin birinci beş yıllık kalkınma planını başlattı. İlk üç beş yıllık planlar SSCB’yi kullanılamayan bir tarım ülkesinden, büyük ithalatlar gerektirmeyen endüstriyel bir ulusa dönüştürmüştür.
Lenin’in hedeflediği kapitalist dünyaya karşı güçlü ve bağımsız bir sosyalist devlet kurma düşüncesi Stalin döneminde beş yıllık plan dahilinde hızla gerçekleşiyordu. Ağır endüstrinin inşası, ulaşımın geliştirilmesi ve yeni güç kaynaklarının devreye sokulması da dahil olmak üzere hızlı sanayileşme ile tarımın toptan kolektifleştirilmesini sağlamaya çalışıyordu. Ancak kısa bir süre içinde sanayileşmek için ilk önce batı teknolojilerini incelemek ve örnek almak zorundaydılar.  Bu dönemde, büyük ölçüde sanayileşme ve kendi kendine yeterli olma yolunda Sovyet kamera endüstrisinin doğuşu gercekleşti. 1929'da ilk kameralar Moskova'daki Foto-Trud kooperatifi tarafından sınırlı sayıda üretildi ve 1930'un sonunda Fotokor-1 geldi.  İkinci Dünya Savaşı öncesinde çok sayıda üretilen (Bir milyona yakın) ilk Sovyet kamera oldu. 
Sovyet kamera üretimi 1928-29'da sıfırdan 2973'e, 1931'de 23.008'ye yükseldi.
İlk Beş Yıllık Plan, Sovyetler Birliği'ndeki hayatın hemen hemen her aşamasını kapsıyordu ve aynı zamanda eğitim üzerine yoğun vurgu yapıyordu. Okulların, endüstriyel mücadeleye katılmak için teknik olarak eğitilmiş insanlar üretmeleri gerekiyordu . 
Dzerzhinsky Komünü hem eğitimsel hem de üretim kapasitelerinden etkilendi. Eylül 1930'da işçi öğrencilerini normal üniversite giriş standartlarına getirmek için komünlerde Kharkov Mühendislik Enstitüsü'nde bir İŞÇİ FAKÜLTESİ kuruldu. Daha da önemlisi, komün kendi tam teşekküllü fabrikasını kurmaya ve hayatında yeni bir endüstriyel aşamaya başlamaya karar verdi.
Ürünlerinin satışından elde edilen fonları kullanarak ve bir devlet kredisi yardımıyla taşınabilir elektrikli el matkaplarının imalatı için yeni bir iki katlı bina inşa edildi. Planlama 1931 başlarında başladı. Planlama ve inşaatın tüm yönleri, nitelikli mühendisler, tasarımcılar ve komün dışındaki diğer uzmanlarla işbirliği içinde sürdürüldü.
1932'de  FD-1 tipi olarak adlandırılmış ilk matkaplar üretildi. FD, elbette, Felix Dzerzhinsky isminin baş harflerinden oluşuyordu. Komünaların ortalama yaşları 15 -20 arasında sayılarıda340'a ulaştı. Komünarlara dışardan alınan usta işçiler dahil edildi. Makine onarımlarının bazılarını yapan mühendisler, teknisyenler, mekanikçiler, eğitmenler, yöneticiler, katipler. Böylece komünarlar, üretimin her alanına katıldı ve birkaç farklı beceri öğrenme fırsatı buldular. Matkapların modelleri FD-2 ve FD-3 olarak adlandırılıyordu. Bunlar Amerikan Black & Decker modellerinden esinlenilmişti. 1933 yılında 11 500 matkap üretilmiştir.
Sovyet LEICA’sı ya da FED ve ZORKİ
Yaşam Yolunda kitabında Makarenko şöyle yazıyor: '1932'de komitede şöyle dediler: "Leica’lar yapacağız!" Bunu söyleyen devrimci ve işçi, mühendis değil, gözlükçü veya teknik tasarımcı ' 2 Haziran 1932'de Leica kameralarının üretimi için planlamaları resmen başlatıldı; 21 Haziran'da Leica imalatı için özel bir deney bölümü kuruldu. 1936'da Makarenko şöyle açıklıyordu; ‘Her şeyden önce ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için FED kamerasının ve elektrikli matkap imalatının gerçekleşmesi gerekiyor. İthal edemeyiz.’ Böylece "Sovyet Leica'ları" yapacaklardı.
26 Ekim 1932'de ilk üç Sovyet Leica’sı tamamlandı Yeni kameralar, Izvestiya gazetesinin 5 Kasım 1932 tarihli sayısında açıklandı . Başarıya Sovyet hükümetinin resmi organında değinmeye değer olduğu gerçeği, olaya bağlı olması gereken yüksek önemi gösteriyor. Kameralar, Leica A'nın tam özellikli kopyalarıydı ve aksesuar aralığı göstergesi ile eksiksizdi.  Bu yeni "komünde üretilen Leica’lar" ın kalitesi övgüler aldı. Fotoğraf dünyasına, Proletarskoe Foto (Proleterya foto) sayfaları aracılığıyla yeni FED'ler tanıtıldı .  Ne de olsa, Sovyetler için, özellikle de Dzerhinsky Komünü için olağanüstü bir başarıydı. 
Mühendisler, tüm fotoğrafçılardan yeni makine için önerilerde bulunmalarını ve komüne yardım etmeye çağırdı. Leica, basın fotoğrafçısı, foto muhabirleri, turistler ve bilim adamları için vazgeçilmez bir kamera. Objektif hızı, görüntü netliği, obtüratör hızı ve diğer sayısız erdemin optik nitelikleriyle birleştiğinde, çok yönlülüğü, kompakt boyutu, kullanımı kolaylığı, film kapasitesi ve hafifliği, FED'in inanılmaz popülerliği ve geniş bir uygulama yelpazesi vaat ediyor.
Zorluk büyüktü. Bir Leica yapmak, ahşap sandalyeler yapmaktan hatta elektrikli matkap yapmaktan çok daha zordu. Yaklaşık 300 parça, bir mikron toleransları ve titiz optiklerle Leica gibi hiçbir şey eski Rusya'da yapılmış değildi.  Devlet Optik Enstitüsünden büyük bir yardımla ayrıntılı bir üretim ve mali plan hazırlandı. Yıllık 30.000 kameranın planlanan kapasitesiyle fabrikayı barındıracak yeni bir bina inşaatı başlatıldı.Yeni FED ilk olarak Nisan 1934'te SSCB'de 'OGPU İşçi Bulma Komitesi'ne ayrılan bir konferansta resmedildi .Yeni FED'ler artık düz Leica II kopyalarıydı,
Makarenko, Haziran 1934'te Gorki'ye gönderdiği bir mektupta, 'Bu arada, yeni fabrikamızın ürettiği "Leicas" ("FED" veya "Fedka") kötü değil. Sadece cilanın sırrı bize dokunuyor. Bu sorunun üstesinden geldiğimizde ve FED gerçekten şık bir görünüm elde ettiğinde, onlardan bir tanesini kabul edeceğinizi düşünüyoruz.
Bu erken üretim FED'ler, aksesuar klibi, 'çentikli' vizör penceresi ve geniş deklanşörlü hızlı arama bulunmamasıyla karakterizedir. Deklanşör hızları 1/20 ile 1/500 arasında altı ayar artı "Z" (ampul flaş) içeriyordu. Telemetre mahfazasının üstünde FED / Trudkommuna / im / FE Dzerzhinskogo / Khar'kov. [FED FE Dzerzhinsky'den Çalışma Komünü, Kharkov] marka olarak kazınmıştır.  1934 için toplam üretim yaklaşık 4000 kameraydı.
1934 ortalarında, üretiminin o yıl için 300'e, 1935 için 1500'e ulaşması umuluyordu . 1935'lerin başına kadar tasarımcılar kombine vizör / rangefinder dahil olmak üzere kameraya çeşitli iyileştirmeler düşündüklerini açıklıyorlardı.
FED fabrikası 1939 başlarında SSCB'nin NKVD'sinin FE Dzerzhinsky Kombinat olarak yeniden adlandırıldı. Kombinat, Sovyetler Birliği'nde ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde genellikle çeşitli kuruluşları birleştiren ve her biri üretim sürecinde ardışık bir aşamadan sorumlu büyük bir sanayi kompleksini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Savaş öncesi Sovyet kamera endüstrisi 1939'da zirve noktasına ulaştı. O yıl 1953 yılına kadar tekrar ulaşılamayacak kadar toplam 478 600 kamera üretildi.1941 Devlet Ekonomik Planı, 40.000 FED'in üretilmesiydi. Bununla birlikte, plan savaş yüzünden kısaltıldı. Toplam savaş öncesi FED üretimi yaklaşık 175 000 kameraya ulaştı.
SAVAŞ VE İNŞAA
22 Haziran 1941'de Almanya, Sovyetler Birliği'ne saldırdı. yaklaşık 20 milyon insan öldü.  Önemli bir iletişim merkezi olan Kharkov, savaş boyunca en az dört kez el değiştirdi.  Almanlar tüm şehri yok etti.  FED kamera fabrikası ve eski Dzerzhinsky Komünü binaları da tamamen yok edildi.
Sovyet kamera endüstrisi bir bütün olarak savaş sırasında durdu, ancak 1945'ten sonra yavaş yavaş yeniden inşaa başladı. Kamera üretimi için resmi Sovyet rakamları, 1945 için toplam 10 kamera gösteriyor; 1946 için 5700'e ve 1947 için 91 500'e yükseliyor . Her durumda, FED, savaştan sonra değişmeden ortaya çıkacak tek savaş öncesi Sovyet kamera idi. Daha çekici bir FED logosu kullanıldı ve son sürümde fabrika adı çıkarıldı.
Savaş sonrası FED'e eşlik eden bir diğer Leica II kopyası 1948'de tanıtılan 'keskinleşmiş' anlamına ZORKİ oldu. FED ile hemen hemen aynı olmasına rağmen, Zorki aslında Moskova'nın dışındaki Krasnogorsk'daki Krasnogorski Mekanik İşleri [ Krasnogorskii Mekhanicheskii Zavod veya KMZ ] tarafından üretildi . İki fabrikanın neden aynı tip fotoğraf makinesini ürettiği açık değildir. KMZ, Dzerzhinsky Fabrikasından çok daha büyüktür. Geniş bir yelpazede gelişmiş optik aletler ve diğer kamera modelleri üretiyordu (Zenit 35 mm SLR'ler dahil) Zorki'nin FED'ten ana farkı Industar-22, FED ve Elmar merceklerinden biraz farklı olan kaplamalı anastigmattı. FED'lerin aksine, en azından bazı Zorki’ler ihracata yönelmişlerdir. Zorki ve FED Leica II kopyaları 1955 yılında son olarak üretildi.
FED sadece Leica kopyasından çok daha fazla bir  şeydi; Sovyetler Birliği'nin sosyal, ekonomik ve fotografik geçmişinin benzersiz bir ürünü idi.
Zannederim sizlerde zaman zaman Türkiye’nin bir deneyim olarak yaşadığı Köy Enstitülerini anımsadınız. Belki de ilham kaynağı Sovyetlerde ortaya çıkan Komünlerdi.
Kaynaklar: OSCAR FRICKE, Dzerzhinsky Komünü: Sovyet 35 mm Kamera Sanayinin Doğuşu, Fotoğraf Tarihi, Cilt. 3 (Nisan 1979), s. 135-155. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınızı yazarsanız yardımcı olursunuz...